róka tours

Eger Nagydíj 2003 25.-26.10.
Pokyny pro závodníky

   

Centrum závodu Eger, tělocvična v kruhové hale Kemény Ferenc. Vchod z ul. Hadnagy.
Prezentace 24. října od 10 do 15 hodin v cíli Mistrovství Maďarska jednotlivců, 25. října v centru závodu.
Místo konání, terén 1. den: centrum města Eger, Biskupský park (Érsek kert).
2. den: SZ část pohoří Bükk (Bukové hory), horský terén ve středních výškách, velmi zvlněný, s hlubokými údolími a dobře průběžným lesem.
Shromaždiště 1. den: Městský stadion (Városi stadion)
2. den: Berva-völgy, Les-rét
mapka
Mapy
1. den:  Mapováno v roce 2003, měřítko 1:5000/?m, mapový klíč ISSOM, rozměry 30x42cm.
2. den:  Nová mapa z r. 2003, měřítko 1:15000/5m (pro veterány od HD40 1:10000), podle normy IOF, rozměry 27x33cm.
Odběr map v cíli po oba dva dny asi do času 120. Na startu budou k disposici igelitové mapníky.
Popisy tratí Piktogramy na mapě, možnost vyzvednutí náhradních popisů na startu.
SPORTident Pro všechny kategorie je použit systém SPORTident. V případě poruchy elektroniky se razí kleštěmi do mapy. Toto je třeba nahlásit v cíli.
Start 00
1. den:  14:00
2. den:  10:00
Vzdálenosti Cíl-Start
1. den:  1. start:  1000/13m  modré fáborky  H 16BC, 18B, 20A, 21ABC, 35A, 40B, 45B, 50B, 55B, 60B, 65B, 70B, 75B; D 16B, 18BC, 20A, 21ABC, 35B, 40B, 45B, 50B, 55B, 60B, 70B
2. start:   377/0m  žluté fáborky  H 10CD, 12C, 14B; D 10CD, 12C, 14B, 16C
2. den:    1700/125m  modré fáborky   
Vyhlášení vítězů 26.10. od 14 hodin v cíli
Ceny První tři hodnocení závodníci ve všech kategoriích získávají medaili a věcnou cenu za souhrnný výsledek obou závodů. Závodníci v kategoriích nábor a trénink dostávají pouze medaile.
Důležité informace k prvnímu dnu
 • Vzhledem k vlastnostem SPORTidentu obdrží závodníci kategori H21A pouze prvních 30 mezičasů a počet opravných ražení je omezen na dvě. Do čipu lze totiž uložit maximálně 35 ražení. Komu se podaří udělat více chyb, musí ostatní kontroly razit mechanicky do mapy.
 • Obdobně by si na počet opravných ražení měli dávat pozor i závodníci kategorií H18B, 20A, 21B, 35A, 40B a D21A které mají skoro 30 kontrol, z důvodu opravného ražení mohou poslední mezičasy chybět.
 • Závod má dva starty, cesty jsou označeny směrovkami a různobarevnými fáborky. Cestou na start 1 je třeba dávat pozor: dvakrát se při ní křižuje velmi frekventovaná ulice.
 • V prostoru závodu nebude uzavřena doprava, pouze v místech křížení optimálních postupů s hlavními ulicemi budou policejní hlídky omezovat nebo zastavovat provoz.
 • Vzhledem k měřítku 1:5000 a velké hustotě terénních objektů není z důvodu zlepšení čitelnosti mapy zobrazeno nářadí na dětských hřištích, lavičky a sloupy elektrického vedení.
 • Pro lepší viditelnost jsou použitelné podchody (podloubí, průjezdy) označeny kromě běžných světle šedých mapových značek navíc ještě fialovým dotiskem značky průchodu.
 • Pořadatelé upozorňují na skutečnost, že kromě těchto průchodů existují i takové, jejichž jedna strana se uzavírá ve 13:00 hodin. Na jedné straně otevřená vrata pak s pravděpodobností 95,8% vedou do slepé uličky!
 • Je zakázáno použití běžeckých bot s hřeby nebo kovovými hroty na podrážce! Doporučuje se tréninková obuv.
Různé
 • Po oba dva dny je na shromaždišti v provozu bufet. Závodníci po doběhu dostávají občerstvující nápoj.
 • Jakýkoli stánkový prodej včetně prodeje sportovního a běžeckého vybavení je možný pouze na základě písemné smlouvy s pořadatelem.
 • Každý závodník, který odstartoval, je povinen projít cílem nebo jiným způsobem ohlásit v cíli ukončení závodu.
 • V blízkosti shromaždiště první etapy se nachází egerské termální lázně.
 • Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
 • Pozor! V noci ze soboty na neděli se přechází z letního na běžný čas.

Zpět na informační stránku zájezdu.
vytvořeno pomocí editoru 'vim' bez použití produktů Micro$oftu optimalizováno pro jakýkoli prohlížeč
ing Zdeněk Přeček