ROZPIS ZÁVODU

Datum
8. dubna 2000, sobota
Místo
Borotice, okr. Příbram
Pořadatel
AC SPARTA Praha - oddíl orientačního běhu
Klasifikace závodu
  • 2. pražský žebříček jednotlivců na klasické trati
  • středočeský žebříček jednotlivců na klasické trati
  • veteránský žebříček jednotlivců na klasické trati
  • veřejný a náborový závod
Vypsané kategorie
D : -10, -12, -14, -16, -18, -20, 21A, 21B, 35-, 45-, 55-, 60-
H : -10, -12, -14, -16, -18, -20, 21A, 21B, 35-, 45-, 55-, 65-, 70-
DH-10L - liniová trať
N 4 - náborová trať, T 8 - tréninková trať
nasazování závodníků do kategorií DH 21 se řídí soutěžním řádem systému Ranking
Rankingový koeficient závodu = 1
Průběh závodu
Závod probíhá podle Soutěžního řádu soutěží pražské oblasti ČSOB
Pořadatelé
ředitel závodu Ing. Oldřich Hojný, CSc.
hlavní rozhodčí Miloš Novák
stavitel tratí Mgr. Michal Hojný
Přihlášky
do 27. března 2000 (pondělí), rozhodující je datum doručení přihlášky,
přihlášky doručené po termínu pouze za zvýšený vklad dle možností pořadatele, pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit pozdě došlé přihlášky bez dalšího upozornění,
Ing. Zdeněk Přeček, Augustinova 2064, 148 00, Praha 4 Chodov
povinné náležitosti přihlášky : jméno a příjmení, reg. číslo, licence, kategorie
poštovní zásilky neposílejte doporučeně
e-mail precek@icom.cz nebo zprecek@csas.cz, formát *.txt, formáty MS Offfice apod. jsou nepřípustné, přihláška je platná až po potvrzení,
dohlášky v den konání závodu za zvýšený vklad a dle možností pořadatele,
Vklady
budou vybírány při prezentaci na základě přihlášky souhrnně za celý oddíl
vklad zvýšený vklad
DH-10L, N4 10 Kč 10 Kč
T8 20 Kč 20 Kč
DH-10 až DH-14 10 Kč 20 Kč
DH-16 až DH-18 20 Kč 40 Kč
DH-20 až DH 55- 30 Kč 60 Kč
DH 60- a výše 20 Kč 40 Kč
Změny ve startovní listině v rámci oddílu a kategorie 5 Kč dle možností pořadatele
Prezentace
Areál školy Borotice, od 8.30 hod. do 9.45 hod.
Shromaždiště
Hřiště Borotice, škola, v případě nepřízně počasí jsou velmi omezené možnosti ukrytí závodníků před nepřízní počasí
Start
00 = 10.00 hod.
Mapa
KOZINY, měřítko 1 : 15 000, ekvidistance 5 m, stav zima 2000, mapa nebude vodovzdorně upravená
Terén
Členitý, zvlněný, s variabilním porostem s vlivem těžby dřeva, hustá síť lesních komunikací, většinou dobře průběžný, místy podrost, doporučuje se ochrana dolních končetin
Shromaždiště - start
1500 m, modro-bílé fáborky
Cíl - shromaždiště
1200 m, červené fáborky
Doprava
Hromadná doprava z Prahy není využitelná
Parkování
autobusy - na vyhrazeném parkovišti v obci dle pokynů pořadatele
osobní auta - v obci dle pokynů pořadatelů a na základě ohleduplnosti k místním obyvatelům
Poznámka
Doplňující informace průběžně na www.scp.dtg.cz
Návrh je zatím interní, připomínky během středy, čtvrtek to pošlu Chumovi, v pátek to rozešlu
Projednat, posoudit :
  1. časy, kdy bude změna času?
  2. obsazení funkcí (Hojný O., Novák, Hojný M., Přeček) dohodnuto 9.4.
  3. upřesnit místa start, cíl (vzdálenosti)
  4. kdy 00, viz. bod 1. Předpokládám, že do Borotic pojedeme v pátek 7.4. a proto o co dříve začneme, o to dříve skončíme. V neděli je další závod!!!
  5. výše a struktura vkladů, viz. nová pravidla PSOB pro hospodaření, tvrdě postihovat pozdní přihlášky-podklady Přeček