Rozpis GC 28.9.2001 - SCP

Asociace Sparta Praha, oddíl OBRozpis závodu v orientačním běhu
 

Datum závodu pátek 28. září 2001
Místo Stará Huť Na Strži (okres Příbram)
Klasifikace závodu Gigasport Cup 1 oblastní žebříček, StŽ 1, VŽ 1 na klasické trati
veřejný a náborový závod
Kategorie soutěžní:
D -12, -14, -16, -18, -20, 21A, 21B, 35-, 45-, 55-
H -12, -14, -16, -18, -20, 21A, 21B, 35-, 45-, 55-, 65-

nesoutěžní:
D-10, H-10, DH-10L
(linie), N2, N4 (nábor) a T6 (trénink 6 km).
V kategoriiích D21 a H21 je závod zařazen do celostátního Rankingu a nasazování závodníků do podkategorií se řídí jeho pravidly (maximální počet závodníků v kategoriích H21A resp. D21A je 90).
Rankingový koeficient závodu = 1.00.
Délky tratí podle Soutěžního řádu Pražské oblasti.
Průběh závodu Závod probíhá podle Soutěžního řádu soutěží Pražské oblasti ČSOB.
Systém ražení SPORTident (SI).
Přihlášky Do 17. září 2001 (pondělí), rozhodující je datum doručení přihlášky.
Přihlášky doručené po tomto termínu a dohlášky v den závodu budou akceptovány podle možností pořadatele a v soutěžních kategoriích za zvýšený vklad.

Písemně

Ing. Zdeněk Přeček
Augustinova 2064
148 00 Praha 4 Chodov

Poštovní zásilky neposílejte doporučeně !!!

E-mailem

precek@icom.cz nebo zprecek@csas.cz,
Pouze  formát *.txt
,
Formáty MS Offfice apod. jsou nepřípustné, Přihláška je platná až po potvrzení - (RE:).
Povinné náležitosti přihlášky: soutěžní kategorie, jméno a příjmení, číslo SI-průkazu, (nebude-li uvedeno, předpokládá se, že je požadováno jeho zapůjčení), pro soutěžní kategorie dále reg. číslo a licence. Přihlášky neobsahující tyto náležitosti nebudou brány v úvahu.
Vklady  

základní

zvýšený

linie (DH-10L) a nábor (N2, N4)

20 Kč

20 Kč

trénink (T6)

30 Kč

žactvo (DH-10 až DH-14)

20 Kč

30 Kč

dorost (DH-16, DH-18) a DH 65

30 Kč

50 Kč

ostatní

40 Kč

70 Kč

zapůjčení průkazu SPORTident

20 Kč *)

změna jména v rámci kategorie a oddílu

5 Kč

*) od závodníků neregistrovaných v ČSOB, bude vybírána záloha 700 Kč.
Vklady budou vybírány v hotovosti při prezentaci a je nutné je uhradit za všechny přihlášené závodníky oddílu najednou.
Prezentace 8:30-10:30
Shromaždiště Stará Huť Na Strži, u rybníka, v případě nepřízně počasí jsou velmi omezené možnosti ukrytí závodníků. Vzdálenost z cíle 2100 m.
Start 11:00 hod, vzdálenost od shromaždiště 2000 m, modrobílé fáborky
Mapa KOZINY, měřítko 1 : 15 000, ekvidistance 5 m, stav zima 2000, mapa nebude vodovzdorně upravená, rozměr 30 x 27 cm
Terén Členitý, zvlněný, s variabilním porostem s vlivem těžby dřeva, hustá síť lesních komunikací, většinou dobře průběžný, místy podrost, doporučuje se ochrana dolních končetin
Doprava Vlakem ČD Praha-Braník 7:47, Stará Huť 9.03
Parkování autobusy - na vyhrazeném parkovišti v obci dle pokynů pořadatele
osobní auta - omezený počet na shromaždišti, jinak v obci dle pokynů pořadatele,
Hlavní funkcionáři závodu ředitel Ing. Oldřich Hojný
hlavní rozhodčí Miloš Novák
stavitel tratí Petr Bašus
Poznámky Doplňující informace průběžně na http://www.scp.dtg.cz/.

Ing. Oldřich Hojný, ředitel závodu v.r.

Rozpis schválil J. Chum dne 7.8.2001