OK Sparta Praha Logo GigaSport

Pražský svaz orientačního běhu, Na Děkance, Praha 4

OK Sparta Praha

ROZPIS   POKYNY   STARTOVKA   VÝSLEDKY   PROTOKOL  

ROZPIS

6. ročníku memoriálu Ivo Šebelíka, vypsaného jako:

4.závod Gigasport Cupu v kat.DH-12 až DH 35-L
závod systému HSH Ranking (koeficient 1,00)
závod Pražského žebříčku a žebříčku Stč. oblasti v kat. DH-12 až DH-20
závod veteránského žebříčku DH 35-L, 45-L, 55-L, 65-L a 75-L
veřejný závod pro kat. D-10, H-10 a liniový závod D -10L , H-10L
veřejný závod na náborových tratích

Datum 30. dubna 2005 (sobota)
Místo Hájovna Kůlny u silnice 3. třídy mezi obcemi Kublov a Svatá, okres Beroun
Pořadatel OK SPARTA Praha (SCP)
Klasifikace závodu
  • závod jednotlivců na zkrácené trati v soutěžních kategoriích dle SŘ pražské oblasti
  • veřejný a náborový závod
Vypsané kategorie DH: -10, -12, -14, -16, -18, -20, 21-L/K, 35-L/K, 45-L/K, 55-L/K, 65-, 75-
DH-10L - liniová trať
N2 - náborová trať
T4, T6 - tréninkové tratě

Nasazování závodníků do kategorií DH 21 se řídí soutěžním řádem systému HSH Ranking.
Podkategorie H21-L a D21-L po 90 startujících, H21-K a D21-K bez omezení.
Držitelé lic. E, R a A (HD 18-20) mohou startovat v podkategorii 21-L i nad uvedený počet.
Průběh závodu Závod probíhá podle Soutěžního řádu soutěží pražské oblasti ČSOB. Bude použit elektronický systém ražení SPORTident (SI).
Pořadatelé
ředitel závodu Petr Bašus
hlavní rozhodčí Ing. Tomáš Podivínský
stavitel tratí Miroslav Kovář
Přihlášky do 25. dubna 2005 (pondělí), rozhodující je datum doručení přihlášky.

E-mail: zdenek@precek.cz, písemně nebo telefonicky jen výjimečně na adresu: Ing. Zdeněk Přeček, Augustinova 2064/14, 148 00 Praha 4,
SMS: +420732859117; fax: 272933044 (po telefonické dohodě na stejném čísle).
Poštovní zásilky neposílejte doporučeně!

Přihlášky doručené po termínu budou přijímány pouze za zvýšený vklad dle možností pořadatele, pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit pozdě došlé přihlášky bez dalšího upozornění.

Přihláška musí obsahovat: kategorii, registrační kód ČSOB, číslo průkazu SI, příjmení, jméno, licenci. Není-li číslo SI uvedeno v přihlášce a není-li ani v registrační databázi ČSOB, předpokládá se, že závodník čip nevlastní a požaduje jeho zapůjčení.
Závodníci s neúplnými údaji nemusí být zařazeni do startovní listiny neveřejných kategorií.

Přihláška zaslaná e-mailem je platná po obdržení "reply". Přihlášku za celý oddíl označte v e-mailu jako předmět: "Přihláška a zkratka oddílu".

Doporučuje se využít automat pro generování přihlášek, který lze nalézt na <http://www.orientacnibeh.cz/ob/dokumenty.php>.

Přihlášku za celý oddíl zasílejte výhradně v povinném formátu ČSOB (v textu e-mailu nebo jako přílohu TXT). Přihlášky ve formátu DOC, RTF, XLS, apod. jsou nepřípustné a budou vráceny odesilateli k přepracování!

Dohlášky v den konání závodu pouze omezeně za zvýšený vklad, kromě kat. DH-10, DH-10L a náborových tratí, které budou přijímány i na místě bez zvýšení vkladu.
Vklady Budou vybírány při prezentaci na základě přihlášky souhrnně za celý oddíl:
  základní zvýšený
DH-10, DH-10L, N2, N4, T6 30 Kč 30 Kč
DH-12 až DH-14 30 Kč 40 Kč
DH-16 až DH 75- 50 Kč 80 Kč
Půjčovné čipu SI: 20 Kč*
*) platí pro členy registrované v ČSOB, u ostatních bude vybírána záloha 700 Kč
Změny ve startovní listině v rámci oddílu a kategorie 5 Kč dle možností pořadatele.
Prezentace Hájovna Kůlny (okr. Beroun), od 8.30 hod. do 10.30 hod. bude značeno
Shromaždiště Louka severně od hájovny. Jsou velmi omezené možnosti ukrytí závodníků před nepřízní počasí.
Start 00 = 11.00 hod.
Mapa Kůlny, měřítko 1 : 15 000, ekvidistance 5 m, stav jaro 2004, mapa nebude vodovzdorně upravená, rozměry A4, laserový tisk.
Terén Terén středoevropského typu se středně hustou sítí cest v nadmořských výškách 380 - 580 m.n.m. V severní části závodního prostoru vystupují ze země buližníkové útvary o výšce až 15 metrů. Rovněž spektrum vegetace sahá od čistého vysokého dobře průběžného lesa, přes pasáže s hustým sezónním podrostem až po neprostupné hustníky.
Shromaždiště - start 500 m, 25 m převýšení, modro-bílé fáborky
Cíl - shromaždiště 200 m, červeno-bílé fáborky
Parkování / Parkovné autobusy / 50,- Kč – na vyhrazeném parkovišti v obci dle pokynů pořadatele.
osobní auta / 20,- Kč – na vyhrazeném parkovišti na louce dle pokynů pořadatele.
V případě deštivého počasí (podmáčená louka) budou osobní automobily parkovat po pravé straně silnice 3. třídy ve směru Kublov–>Svatá. Důsledně dbejte pokynů pořadatelů. V tomto případě parkovné nebude vybíráno.
Poznámka Doplňující a upřesňující informace průběžně na adrese www.scp.dtg.cz
V Praze, dne 21. března 2005 Petr Bašus v.r. – ředitel závodu


vytvořeno pomocí editoru 'vim' bez použití produktů Micro$oftu optimalizováno pro jakýkoli prohlížeč
ing Zdeněk Přeček