Už zase Ovčínek

NOVINKY   ROZPIS   POKYNY   PŘIHLÁŠENÍ   VÝSLEDKY  

ROZPIS

Datum
sobota 9. února 2008
Shromaždiště
Mokrovraty, lesní altán
GPS: N 49°48.023' E 014°12.947'
Cesta bude (na)značena fáborky od žel.st. Mokrovraty a od parkoviště u motorestu "Kodetka" v Dobříši. Délka cesty k altánu je z obou stran asi 1800m.
Typ závodu
Skorelauf, (závod s libovolným pořadím kontrol). Různé varianty pro různě kategorie!
Ražení kontrol kleštěmi do papírových průkazů.
Pro měření času bude možno použít SPORTident. Časový limit pro všechny kategorie je 150 minut.

POZOR! Pro start v kategoriích A a G je zapotřebí přístroj pro navigaci GPS. Musí umožňovat ruční zadání souřadnic kontrolních bodů trati a navigaci na zvolený kontrolní bod. Tomuto požadavku vyhovují všechny u nás běžně dostupné typy, kromě snad specielních přístrojů (některé automobilové nebo námořní navigace). Samozřejmě je nutné, aby závodník uměl přístroj samostatně na trati používat.
Závodníci v těchto kategoriích obdrží místo obvyklých popisů kontrol jejich souřadnice GPS. Souřadnice (stejně jako popisy) budou k disposici před startem.
Mapa
Už zase Ovčínek , (výřez z mapy "Králova stolice"). měřítko 1:15000, ekvidistance 5m, stav červen 2002. Barevná laserová kopie A4.
Aby se výřez rozumně vešel na list A4, nebude mapa orientována na sever podle okrajů listu. Sklon SJ čar cca 45°.
Mapa pro kategorie A a G je "čistá", t.j. neobsahuje zákres umístění kontrol.
Kategorie
A GPS skorelauf, všechny kontroly jsou povinné (tzn. vynechání byť i jen jedné kontroly znamená diskvalifikaci).
B Skorelauf, všechny kontroly jsou povinné (tzn. vynechání byť i jen jedné kontroly znamená diskvalifikaci).
C Skorelauf (o výsledném pořadí rozhoduje součet bodových hodnot označených kontrol, při shodném počtu bodů rozhoduje dosažený čas).
G GPS skorelauf (o výsledném pořadí rozhoduje součet bodových hodnot označených kontrol, při shodném počtu bodů rozhoduje dosažený čas).
Délka trati pro kategorie A a B bude 12-13km. V kategoriích C a G si závodník délku může zkrátit za cenu snížení bodového skóre.
Do hodnocení PZL se započítávají pouze závodníci v kategoriích A, B a C.
Start
Závodníci s čipem SPORTident budou mit možnost startovat jednotlivě od asi 9:30 do 11:00 s tím, že si na startu a při doběhu "orazí" čip, jehož číslo uvedli do přihlášky a na papírovou průkazku.
Při "ražení" mají přednost dobíhající závodníci před startujícími.
Závodníci bez čipu startují hromadně v 11:00 nebo po dohodě a podle technických možností také intervalově. Při doběhu si ve vlastním zájmu ověří, že jim byl "ručně" změřen a do průkazu zapsán doběhový čas.
Přihlášky
Do 7.2.2007, 23:59 hodin (nejlépe) e-mailem na adresu zdenek@precek.cz nebo (vyjímečně!) SMS: 732859117, vklad 20 Kč. Později již nebudu moci na přihlášky nijak reagovat.
V přihlášce uveďte požadovanou kategorii (A,B,C,G), registrační kód ČSOB (neregistrovaní rok narození), příjmení a jméno a případně číslo čipu SPORTident.
Pro dohlášky na místě bude k disposici jen velmi omezený počet map.
POZOR! Zapůjčování GPSek pro závodníky v kategoriích A a G není, bohužel, v možnostech pořadatele. Zájemci o vyzkoušení této u nás zatím ještě neobvyklé disciplíny si proto musí opatřit přístroj sami.
Doprava
Vlak z Prahy Vršovic, jízdné 64Kč (ROPID+Z: 35Kč):
č.19003, odjezd 8:00, příjezd 09:30
Autobus od Smíchovského nádraží do Zastávky "Dobříš, Kodetka", jízdné 38Kč (ROPID: 20Kč):
linka 317, odjezd 8:00, příjezd 8:58
Autem z Prahy po Strakonické, sjezd na Dobříš, parkoviště u motorestu "Kodetka" (GPS: N49°47.931 E014°11.714) nebo u čerpací stanice "Shell".
Cíl
Na shromaždišti. Uzávěrka cíle ve 14 hodin.
Občerstvení
Kodetka, pumpa Shell, hospody v Mokrovratech a ve Voznici.
Pro náročné: restaurace Na Malé Svaté hoře.

vytvořeno pomocí editoru 'vim' bez použití produktů Micro$oftu optimalizováno pro jakýkoli prohlížeč
ing Zdeněk Přeček