Čertův hřeben

NOVINKY ROZPIS PŘIHLÁŠKY POKYNY VÝSLEDKY 

POKYNY

Shromaždiště:
Malé Přílepy, Hostinec u Vořechů. Nevytopený sál, ale vytopená hospoda.
Souřadnice GPS: 50°0'40.653"N, 14°6'51.742"E
Věci prosíme nechávejte výhradně na sále, v poledne chodí místní na pivo a všichni se budeme chtít ohřát čajem nebo rumem. S batohy se tam prostě všichni nevejdeme. Děkujeme za ohleduplnost.
Do sálu nechoďte v hřebíkách.
Parkování:
První vozidla v točně před hostincem (ne na zastávce busu), další v bočních uličkách. Prosíme o maximální ohleduplnost k místním, rádi bychom tady ještě něco pořádali.
Prezentace:
10,00-10,45 hod.
Vložné 30 Kč
Na prezentaci dostanete legitimaci s vaším jménem, popisem kontrol a jejich bodovým ohodnocením (zkuste si zapamatovat vaše přihlašovací číslo, legitimace tak budou řazeny). Na shromaždišti bude k dispozici několik velkých černobílých map s kontrolami, abyste si ještě před startem mohli začít promýšlet postupy.
Start:
Odchod na start (500 m) předpokládáme v 10,50 hod., hromadně bude odstartováno kolem 11.hod.
Cíl:
V hospodě.
Čas bude měřen nikoliv podle doběhnutí do cíle, ale v momentě odevzdání legitimace k zapsání času! Jde o to, že někteří účastníci mají své legitky tak důmyslně připevněné, že jim nejdou odmontovat a tvoří se za nimi nepřehledná fronta.
Systém závodu:
Časový limit asi 100 minut, v případě nutnosti pozměníme (extremní počasí).
Penalizace - každá započatá minuta nad limit - 1 bod dolů. Při rovnosti bodů rozhoduje výsledný čas.
Kontrol v lese je 16. Maximální počet bodů je 33 (bodové hodnoty 1 až 3).
Kontrola 16 je povinně poslední, kleště tam budou až v průběhu závodu.
Kdo uběhne úplně všechno, bude mít v nohách asi 13 km a dobrých 350 m převýšení.
Systém ražení:
Kontrola - plátěná červenobílá fáborka. Razí se kleštěmi (číslo kontroly= číslo v legitce)
Mapa:
Čertovy rokle 2, měřítko 1:15000, ekvidistance 5m, stav VIII/1987.
Zásadní zakázané (oplocené) prostory jsou na mapě vyznačeny. Mapy budou vloženy v tzv. eurozávěsech (častečně vodotěsné).
Mapy se budou rozdávat těsně před startem.
Občerstvení:
Pivo, limo,káva, čaj k dostání v hostinci.
Jídlo zde nehledejte. V Libečově o 3 km dál je zrovna víkend steaků.
Upozornění:
Každý se účastní na vlastní nebezpečí.
Vzhledem k povětrnostním podmínkám a stáří mapy zvažte prosím své možnosti a přizpůsobte volbu tratě.
Kontrola č. 6 je rozhledna. Správce bude přítomen po celou dobu závodu, prokazujte se mu legitimací. Na schodech dávejte velký pozor, mohou dost klouzat. Buďte k sobě ohleduplní.
Ti, kteří se odváží pro kontroly 1,2 a 3 musí překonat velmi strmý svah - hřebíky a opatrnost velmi doporučena.

Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
vytvořeno pomocí editoru "vim" optimalizováno pro jakýkoli prohlížeč

ing Zdeněk Přeček <131206.0828>