OK Sparta Praha

Manufaktura Liga

POKYNY

závodu 13. 6. 2015, který je vypsán jako

  • Přebor Pražské a středočeské oblasti na klasické trati 2015 (v kat. DH-12, DH-14, DH-16, DH-18, DH-20, DH21-L)
  • Veteraniáda Pražské oblasti na klasické trati 2015
  • 6. závod Manufaktura pražského žebříčku 2015 (v kat. DH-10 až DH-18)
  • závod Rankingu (koeficient 1,02 pro DH21L i pro DH21K)
  • veřejný závod

Pořádající orgán Pražský svaz orientačních sportů (PSOS)
Pořádající subjekt OK Sparta Praha
Datum závodu sobota 13. 6. 2015
Klasifikace závodu Závod jednotlivců na klasické trati v soutěžních kategoriích dle soutěžního řádu Pražské oblasti. Účastníci závodí na vlastní nebezpečí.
Shromaždiště Zámecký park a vymezené prostory v budově zámku, zvláště v případě nepříznivého počasí. Vyhrazený prostor pro oddílové stany v parku. Vstup do budovy v botách s hřeby je zakázán!
Parkování Parkování osobních aut na účelové komunikaci podle pokynů pořadatelů bez poplatku. Respektujte zákaz vjezdu do areálu zámku.
Vzdálenosti Parkoviště - centrum: 200 - 1000 m
Centrum - start: 2000 m, 60 m převýšení, modrobílé fáborky
Cíl - centrum: 100 m
Kategorie soutěžní - dle rozpisu
náborové D10-L, H10-L, HDR, P
tréninkové T5 a T8
Prezentace V budově zámku v době od 8:30 do 10:00 hod. Prezentuje se vždy celý oddíl. Vklady, které nebyly uhrazeny bezhotovostně, budou vybírány na základě přihlášky souhrnně za celý oddíl.
Dohlášky a změny Dohlášky do přeborových kategorií (DH-12, DH-14, DH-16, DH-18, DH-20, DH21-L) jsou možné jen na místa vakantů, jiné změny po vydání startovní listiny už nejsou povoleny! Ostatní dohlášky dle technických možností pořadatele za zvýšený vklad. Dohlášky do kategorií D10-L, H10-L, HDR , P, T5, T8 budou přijímány bez zvýšení vkladu.
Popisy kontrol v centru závodu formou samoobsluhy.
Systém ražení SPORTIdent (SI) pro všechny kategorie. Závodníci bez vlastního čipu si jej mohou zapůjčit za poplatek 40 Kč. U neregistrovaných v ČSOS bude kromě toho vybírána vratná záloha minimálně 700 Kč/čip. Při selhání elektroniky při ražení kontroly je nutno orazit mechanicky (kleštěmi) do R-políček v mapě.
Terén Mírně zvlněný s několika kopci, především s kamenitým hřbetem kopců Hradiště (619 m n.m.) v SZ části a Rumpál (639 m n.m.). Na několika místech stopy po těžbě – lomy, jámy. Střední hustota komunikací. Velké množství oplocenek různé velikosti. Doporučujeme tejpování (místy, hlavně v centrální části mapy kamenitý povrch i kamenná pole).
Mapa Kategorie D10, D10L, D12, D65, D75, H10, H10L, H12, H75, HDR a P:
Rumpálek 1 : 10 000, ekvidistance 5 m, ISOM2000, stav květen 2015, formát A4, nebude vodovzdorně upravena.
Ostatní kategorie:
Rumpál 1 : 15 000, ekvidistance 5 m, ISOM2000, stav květen 2015, formát A4, nebude vodovzdorně upravena.
Zákaz vstupu do oplocenek (zn. 524 - vysoký plot) a na nově osázené paseky - zvýrazněno fialovým šrafováním (mapová zn. 709 - nepřístupná oblast).
Zvláštní mapové značky: zelené kolečko - výrazný strom
zelený křížek - vývrat
hnědý křížek - plošinka
černý křížek - altánek
Zakázané prostory: Veškerý okolní les a jižní část parku (jižněji než sobotní cíl). Při vlastním závodě jsou to nově osázené paseky, většina z nich je v mapě vyznačena fialovým šrafováním (nepřístupná oblast).
Start: 00 = 10:30, intervalový, vzdálenost 2000 m, cesta značena modro-bílým fáborkováním. Pozor - asi 5O m trasy vede po silnici 3. třídy. Držte se po její levé straně, silnice se nepřechází.
Kategorie HDR a P mohou odstartovat libovolně, kdykoliv po příchodu na start, mezi časy 10:40 a 12:45 (ve startovce nemají uveden čas). Na startu je pro tyto kategorie zvláštní koridor.
Cíl Závod končí oražením cílové jednotky a vyčtením čipu v centru závodu.
Žádáme závodníky o vyčtení čipu ihned po doběhu (povinnost podle SŘ)! Při pozdním vyčtení nebude uznána případná reklamace umístění po vyhlášení výsledků. Povinnost vyčtení bezprostředně po doběhu platí i v případě, že závod nedokončí.
Časový limit 150 minut.
Mapy nebudou v cíli odebírány, apelujeme na závodníky, aby závodili poctivě v rámci fair play (bod 6.1 Pravidel OB).
Předpis Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu na rok 2015
Výsledky Budou vyvěšovány průběžně v centru, později na "http://oris.orientacnisporty.cz/Vysledky?id=2896".
Vyhlášení výsledků kategoriích linie a HDR hromadně (sladká odměna). V přeborových a veteríánských kategoriích budou vyhlášeni první tři v kategorii (pokud bude startovat v kategorii Soutěžním řádem předepsaný alespoň minimální počet závodníků).
Jury bude stanovena před startem 00 z přítomných závodníků.
Protesty S vkladem 200 Kč podle platných prováděcích předpisů k soutěžím ČSOS.
Protesty proti oficiálním výsledků je možno zaslat na adresu: Jaroslav Zuna, Fetrovská 12, 160 00 Praha 6
Pokyny pro linii Linie (kategorie D10-L, H10-L) je fáborkovaná trať pro kategorii dětí do 10 let. Postup terénem je libovolný - zkušenější nemusí jít celou cestu po fáborkách. V ideálním případě orazí všechny konttroly, které má zakresleny v mapě. Za každou chybějící nebo nesprávnou kontrolu se k výslednému času připočítává 5 minut. Barva fáborků linie je oranžová.
Občerstvení V průběhu závodu pro delší tratě 1-2 občerstvovací stanice na postupech (voda), budou zakresleny v mapě.
V cíli voda, voda se šťávou.
Na shromaždišti bude otevřen pořadatelský bufet se sortimentem: sladké pečivo, káva čaj, kuskus, plněné žemle, ...
Doprava Ve směru od Prahy sjezd z dálnice na 50. km a jet souběžně až do Svojkovic, zde odbočit na Volduchy a Březinu.
Silnice v lese mezi Volduchy a Březinou je hodně rozbitá, proto doporučujeme až sjezd 62 u Rokycan a pak přes Litohlavy a Osek a po silnici č. 232 do Březiny.
WC Splachovací v budově zámku a 3 mobilní buňky na shromaždišti. Neznečišťujte, prosím, les v okolí cesty na start!
Mytí Studená voda v umývárně budovy zámku. Zákaz praní a mytí bot!
Třídění odpadu Třiďte prosím do označených pytlů. Plasty: modré pytle označené žlutou přelepkou. Ostatní odpad: černé pytle.
Možnost noclehu Pro účastníky nedělní krátké trati nabízíme možnost nouzového přespání (vlastní spacák a karimatka) za 50 Kč/účastníka, max. 50 osob. Přihlášky viz doplňkové služby na stránce závodu LBE.
Stavitel tratí Miloš Novák R3
Hlavní rozhodčí Jaroslav Zuna R2
Ředitel závodu Jaromír Buriánek

ing Zdeněk Přeček 150612.1333