OK Sparta Praha

Enacon Cup

ROZPIS

závodu pražské a středočeské oblasti
neděle 15. 4. 2012

 • závod systému Ranking (koeficient 1,02 v kat. DH20 a DH21-L, koef. 1,00 v kat. DH21-K)
 • 4. jarní závod žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS (v kat. DH10 až DH18)
 • závod Enacon Cupu (DH10, DH12, DH14, DH16, DH18)
 • závod veteránského žebříčku (DH35L až DH75)
 • Přebor Pražské a Středočeské oblasti ČSOS v kategoriích
  D-12, D-14, D-16, D-18, D-20, D-21L, H-12, H-14, H-16, H-18, H-20 a H-21L
 • Veteraniáda Pražské a Středočeské oblasti ČSOS v kategoriích
  D35-L, D45-L, D55, D65, D75, H35-L, H45-L, H55, H65, H75
 • veřejný závod na náborových tratích

rozpis ke stažení: ve Wordu (doc 100k)  v PDF (pdf 149k) 

Datum Neděle 15. dubna 2012
Centrum Březina u Rokycan, areál Lesního učiliště Loc: 49°48'47.828"N, 13°36'17.904"E
Pořadatel OK Sparta Praha (SCP)
Pořádající orgán Pražský svaz orientačních sportů
Klasifikace závodu závod jednotlivců na klasické trati v soutěžních kategoriích dle soutěžního řádu pražské oblasti
Vypsané kategorie D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35L, D35K, D45L, D45K, D55, D65, D75
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35L, H35K, H45L, H45K, H55, H65, H75
D10L, H10L - fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu
HDR - trať pro děti s doprovodem rodičů
P - příchozí, jednoduchá trať pro začátečníky
T8 - tréninková trať orientačně náročnější (číslo znamená přibližnou délku v km).

Nasazování závodníků do podkategorií DH21 se řídí soutěžním řádem systému Ranking. Podkategorie H21L a D21L po 90 startujících, H21K a D21K bez omezení. Držitelé licence E, R a A (HD18) mohou startovat v podkategorii 21L i nad uvedený počet, je-li to technicky možné.

Průběh závodu Závod probíhá podle Soutěžního řádu soutěží pražské oblasti ČSOS. Bude použit elektronický systém ražení SPORTident (SI).
Pořadatelé
ředitel závodu Jaromír Buriánek, R2
hlavní rozhodčí Miroslav Kovář, R2
stavba tratí Iva Košárková
Přihlášky Do pondělí 9. dubna 2012 23:59:59 prostřednictvím internetového přihláškového systému Hanácké oblasti (www.obhana.cz/prihlasky.asp), vyjímečně v odůvodněných případech e-mailem na adresu: zdenek@precek.cz.

Přihláška e-mailem musí obsahovat: kategorii, registrační kód ČSOS, číslo průkazu SI, příjmení, jméno, licenci. Není-li číslo SI uvedeno v přihlášce a není-li ani v registrační databázi ČSOS, předpokládá se, že závodník čip nevlastní a požaduje jeho zapůjčení. Závodníci s neúplnými údaji nemusí být zařazeni do startovní listiny soutěžních kategorií. Přihláška zaslaná e-mailem je platná po obdržení "reply". Přihlášku za celý oddíl označte v e-mailu jako předmět: "Přihláška 'zkratka oddílu'" a posílejte výhradně v povinném formátu ČSOS (v textu e-mailu nebo jako přílohu TXT).

Dohlášky v den konání závodu pouze omezeně za zvýšený vklad a podle možností pořadatele.
Dohlášky kat. D10L, H10L, HDR, náborové a tréninkových tratí budou přijímány i na místě bez zvýšení vkladu.

Vklady
  řádný po 9.4.2012
HD10,HD10L,HDR,P 50,-Kč 50,-Kč
T8 70,-Kč 70,-Kč
HD12, 14 a od HD65 50,-Kč 80,-Kč
Ostatní 90,-Kč 130,-Kč
Půjčovné čipu SI 20,- Kč *)
Změny ve startovní listině v rámci oddílu a kategorie 20 Kč podle možností pořadatele.
Vklad při podání protestu 200 Kč.
*) platí pro členy registrované v ČSOS, u ostatních bude ještě vybírána vratná záloha 700 Kč.

Vklady budou vybírány při prezentaci na základě přihlášky souhrnně za celý oddíl.

Vklady lze uhradit převodním příkazem na účet 189899792/0300, v.s. 88xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle adresáře ČSOS. Majitelem účtu je OK Sparta Praha. Příkaz musí být podán nejpozději do 11.4.2011. Doklad o zaplacení vezměte s sebou na prezentaci.

Vklad při protestech 200 Kč dle platných Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOS.
Adresa pro zasílání písemných protestů:
ing Zdeněk Přeček
Mendelova 738/3
149 00 Praha 4, Háje
Prezentace Centrum závodu - budova Lesního učiliště v Březině od 8:30 do 10:00
Shromaždiště a centrum Vymezený prostor v areálu učiliště - jen omezená možnost ukrytí v budově před nepřízní počasí. Bude vyhrazený prostor pro oddílové stany.
Občerstvení Pro všechny závodníky po doběhu v centru závodu, pro některé kategorie i během závodu (voda / voda se šťávou).
Mapa Rumpál, měřítko 1:15 000, ekvidistance 5 m, stav květen 2006 + revize 2010 a 2012 (dokresleny jen nejnutnější změny). Použitý mapový klíč: ISOM 2000, odpovědný kartograf A. Hejna, revize J. Buriánek.
Mapa nebude vodovzdorně upravená, velikost A4, laserový tisk.
Terén Kopcovitý, v severní části s vystupujícím kamenitým hřbetem s terénními detaily, kameny, srázky a kamennými poli. Středně hustá síť komunikací. Většinou dobře průběžný, místy hustníky a podrost.
Parkování
Osobní auta V obci na základě ohleduplnosti k místním občanům či na plochách podle pokynů pořadatele.
Autobusy parkoviště dle pokynů pořadatele.
Start 00 = 10:30 hod., intervalový
Vzdálenosti
Centrum - start do 2000 m, modrobílé fáborky
Cíl - centrum do 1500 m
Doprava Nelze využít veřejné dopravy
Poznámka Doplňující a upřesňující informace průběžně na adrese http://precek.cz/ob/scp/12pz.
Účastníci závodu závodí na vlastní nebezpečí.
V Praze,
dne 1. března 2012
Jaromír Buriánek v.r., ředitel závodu
Miroslav Kovář v.r., hlavní rozhodčí
Rozpis byl schválen PSOS dne 8.3.2012

ing Zdeněk Přeček 120413.1421