OK Sparta Praha

Enacon Cup

POKYNY

závodu pražské a středočeské oblasti
neděle 27. 10. 2013

  • závod systému Ranking (koeficient 1,00 v kat. DH21-L,K)
  • 7. podzimní závod žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS (v kat. DH10 až DH18)
  • závod Enacon Ligy (DH10, DH12, DH14, DH16, DH18)
  • závod veteránského žebříčku (DH35 až DH75)
  • veřejný závod na náborových tratích

Pokyny ke stažení: ve Wordu (doc 100k)  v PDF (pdf 64k) 

Pořádající orgán Pražský svaz orientačních sportů (PSOS)
Pořádající subjekt OK Sparta Praha
Datum 27. října 2013
Centrum závodu Zvánovice, sál sokolovny v budově restaurace v centru obce (u rybníka) GPS: N 49°56.000' E 014°46.720'.
Shromaždiště Jen  omezené možnosti ukrytí před nepřízní počasí - malý sál.
Klasifikace závodu Závod jednotlivců na krátké trati v soutěžních kategoriích.
Parkování

Parkování osobních aut převážně na louce 100 m od centra podle pokynů pořadatelů, případně na dalších místech v obci s ohledem na místní obyvatele.

Parkování autobusů - závodníci vystoupí u autobusové zastávky MHD asi 200m od centra. Autobus pak zaparkuje podle pokynů pořadatelů.
Žádáme oddíly, které přijedou autobusem, aby nám dali vědět předem mailem: jaromii@seznam.cz.

Vzdálenosti
centrum - start 1700m s převýšením 100m, modrobílé fáborky; cesta na start vede kolem cíle
cíl - centrum 1100m
Pokyny pro linii Linie (fáborkovaná trať) pro dětské kategorie D-10L a H-10L. Trasu linie je možno zkrátit, ale je nutno označit průchod pokud možno všemi kontrolami zakreslenými v mapě. Za každou chybějící kontrolu se k výslednému času příčítá 5 minut. Barva linie oranžová.
Trať HDR (děti s doprovodem rodičů) není liniová.
Kategorie
soutěžní DH-10, DH-12, DH-14, DH-16, DH-18, DH21L/K, DH35-, DH45-, DH55-, DH65-, DH75-
náborové DH-10L, HDR, P
tréninkové T3, T5
Prezentace V centru závodu v době od 8:30 do 10:00. Prezentuje se vždy celý oddíl. Vklady, které nebyly uhrazeny bezhotovostně, budou vybírány při prezentaci na základě přihlášky souhrnně za celý oddíl.
Dohlášky a změny Dohlášky do soutěžních kategorií jen omezeně podle technických možností a za zvýšené startovné:
startovné DH-10L, HDR, P 50,-Kč
startovné T3 a T5 70,-Kč
zvýšené startovné DH-10 až DH-14 70,-Kč
zvýšené startovné ostatní 130,-Kč
změna jména v rámci oddílu a kategorie  20,-Kč
Ostatní změny jsou řešeny jako dohláška!
Protesty Písemně s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu.
Popisy kontrol V centru závodu formou samoobsluhy.
Mapy Holý vrch, 1:10 000, ekvidistance 5m, ISOM 2000, z roku 2009, odp. kartograf A. Hejna  + revize léto 2013 (J. Buriánek), rozměr A4, laserový tisk. Mapy nebudou vodovzdorně upraveny.
Terén Kopcovitý až mírně zvlněný, 2/3 prostoru velké množství situačních detailů - kameny, skalky, skupiny kamenů. Středně hustá síť komunikací. Průběžnost velmi rozmanitá, občas náletové hustníky. Malá část prostoru (zvláště SV část mapy) velmi dobře průběžný terén.
Dodržujte, prosím, zákaz vstupu do čerstvě osázených pasek.
Předpis Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu PSOB na rok 2013.
Start Intervalový, 00 = 10:30, vzdálenost 1700 m/100 m, modrobílé fáborky.
Závodníci v kategoriích HDR, P, T3 a T5 startují na krabičku v libovolném čase od času 10 do času 120.
V den konání závodu ve 3 hodiny ráno se přechází ze středoevropského letního na středoevropský čas, tedy o jednu hodinu zpět na 2:00 h. Pro ty, kdo si hodinky nepřestaví, nastane start 00 vlastně až v 11:30 letního času.
Cíl Závodník ukončí závod naražením cílové jednotky v cíli a vyčtením svého čipu u počítače v centru. Platí i pro ty, co závod z jakéhokoli důvodu nedokončí.
Uzávěrka cíle v 15:00 hod. Časový limit 120 min. Mapy nebudou v cíli odebírány, apelujeme na závodníky, aby závodili poctivě v rámci fair play, viz. bod 6.1 Pravidel OB.
Výsledky Budou vyvěšovány průběžně v centru závodu, dále na http://precek.cz.ob/scp/13oz.
Po závodě proběhne vyhlášení výsledků dětských kategorií .
Jury Bude sestavena před zahájením závodu. Její složení bude vyvěšeno v centru.
První pomoc Drobná poranění v cíli, jinak nemocnice v Říčanech a v Praze.
WC a mytí WC: 3 buňky Toi-Toi na shromaždišti a WC v hospodě.
Neznečišťujte les cestou na start! Mytí raději až doma.
Školka Po dobu závodu bude zajištěna.
Občerstvení V cíli závodu - voda se šťávou.
Další občerstvení možno zakoupit v hospodě.
Stavba tratí Miloš Novák, R3
Hlavní rozhodčí Jaroslav Zuna, R3
Ředitel závodu Jaromír Buriánek

ing Zdeněk Přeček 131024.0758