OK Sparta Praha

Manufaktura Liga

POKYNY

závodu 10. 4. 2016, který je vypsán jako

  • závod Rankingu (koeficient 1,0)
  • 5. závod Manufaktura žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS (v kat. DH-10 až DH-18)
  • závod veteránského žebříčku DH35, DH45, DH55, DH65, DH75
  • veřejný a náborový závod

Pořádající orgán Pražský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů (PKS ČSOS)
Pořádající subjekt OK Sparta Praha (SCP)
Datum závodu neděle 10. 4. 2016
Klasifikace závodu Závod jednotlivců na krátké trati s intervalovým startem v soutěžních kategoriích dle soutěžního řádu pražské oblasti.
Místo Stará Huť u Dobříše
Vypsané kategorie DH: -10, -12, -14, -16, -18, -20, 21-L/K, 35, 45, 55-, 65-, 75
DH-10L - fáborkovaná trať pro děti, doprovod rodičů je zakázán
HDR - trať pro děti s doprovodem rodičů - nefáborkovaná
P - příchozí, jednoduchá trať pro začátečníky
T3, T5 - tréninkové tratě orientačně náročnější (číslo znamená přibližnou délku v km).
Prezentace 9:00 - 10:30 v centru

Doporučujeme oddílům, které poslaly vklad bezhotovostním převodem na účet OK Sparta Praha, aby si k prezentaci připravily potvrzení o tomto převodu. Bez něj budou uznány pouze ty platby, které byly identifikovány na výpisu z našeho účtu k 8.4.2016,23:59.

Shromaždiště a centrum Areál Základní školy ve Staré Huti.
V tělocvičně byla nedávno položena nová podlaha, proto je tam zákaz vstupu v botách.
Veřejná doprava Autobusy do Dobříše, žel.st. odtud 1,7 km pěšky
Vlak do zastávky Stará Huť (na znamení), odtud 0,7 km pěšky
Parkování osobních aut Po dohodě s OÚ není možné parkovat v ulicích obce Stará Huť.
Byla proto určena parkoviště v obci a jejím okolí. Při parkování, prosím, striktně dodržujte pokyny pořadatelů zajišťujících parkování na určených parkovištích.
Mapa Ježibaba 2016, ISOM2000, měřítko 1:10 000, ekvidistance 5 m, jako podrobnější revize mapy z r. 2007 - provedl Jaromír Buriánek.
Laserový tisk, mapa nebude vodovzdorně upravená, formát A4.
Terén Převážně rovinatý, ve střední části místy bažinatý, na SV a V svah se skalkami prudce spadající ke Kocábě. Místy bažinky, místy (hlavně v J části) větší množství jam a prohlubní. Hodně podrostu, zvláště v Z a SV části - ostružiny, janovec a trnky. Malá až střední hustota komunikací, některé cesty jsou zarostlé.
Starší vývraty byly z mapy vymazány, ponechány byly jen velmi výrazné nebo ty, které jsou objektem kontroly. V únoru však při kalamitě vznikly nové, které až na výjimky už nebyly do mapy dokresleny.
Prostor bývalé raketové základny uprostřed mapy je kompletně oplocen a tedy nepřístupný.
Důrazně doporučujeme úplné zakrytí dolních končetin!
Buďte opatrní také v okolí kontroly 63 - je v prudkém svahu.
Zvláštní mapové značky zelené kolečko: výrazný strom,
zelený křížek: vývrat,
hnědý křížek: plošinka,
černý křížek: umělý objekt
Vzdálenosti shromaždiště - start - 1900 m (modrobílé fáborky)
cíl - shromaždiště - 2000 m
cíl - start 650 m po cestě
Cesta na start a z cíle je z větší části společná. Od odbočky je na start asi 250 m, do cíle 400 m
Popisy kontrol Ve formě piktogramů k samoobslužném vyzvednutí v centru závodů.
Start 00 = 11:00, intervalový, cesta je značena modrobílými fáborky.
Kategorie HDR, P, T3 a T5 mohou odstartovat libovolně, kdykoliv po příchodu na start mezi 11:10 a 14:00. Ve startovce mají uveden čas 0 nebo žádný. Na startu je pro tyto kategorie určen zvláštní koridor.
Cíl Časový limit pro všechny kategorie je 100 minut.
Závod končí oražením cílové jednotky.
Cílem musí projít všichni závodníci, kteří odstartovali - i ti, kdo z nějakého důvodu závod nedokončí.
Systém ražení SPORTIdent (SI) pro všechny kategorie.
Závodníci bez vlastního čipu si jej mohou zapůjčit za poplatek 40 Kč. U neregistrovaných v ČSOS bude kromě toho vybírána vratná záloha minimálně 700 Kč/čip.
Při selhání elektroniky při ražení kontroly nutno orazit mechanicky - kleštěmi do R políčka (v pořadí R1, R2, R3).
Žádáme závodníky aby si nechali vyčíst čip co nejdříve po doběhu do cíle, a to i v případech, kdy závod nedokončí.
Pokyny pro linii Linie (kategorie D10-L, H10-L) je fáborkovaná trať pro kategorii dětí do 10 let.
Postup terénem je libovolný - zkušenější závodník nemusí jít celou trasu po fáborkách. V ideálním případě označí všechny kontroly, které má zakreslené v mapě.
Za každou chybějící se však k dosaženému času přičítá 10 minut.
Barva fáborků linie je oranžová.
Občerstvení Pro všechny závodníky po doběhu na shromaždišti (voda / voda se šťávou). Upozorňujeme na možnost občerstvení v restauraci, asi 400 m od shromaždiště. Byli informováni o pořádání závodu a snad otevřou dříve.
Školka Vyhrazené místo v tělocvičně.
Prosíme, nechávejte děti ve školce jen na nezbytně nutnou dobu.
WC ve škole + 2 kabinky Johnny servis cestou na start
Mytí až doma
Výsledky Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru, konečné budou v systému ORIS: "http://oris.orientacnisporty.cz/Vysledky?id=3327".
Vyhlášení vítězů Co nejdříve po skončení závodu, ale startuje se do času 14:10.
Všichni závodníci z kategorií HDR a HD10L obdrží drobné sladkosti, a dále první tři z kategorií DH10, DH12 a DH14 obdrží diplom a drobnou cenu.
Protesty S vkladem 200 Kč podle platných prováděcích předpisů k soutěžím ČSOS.
Protesty proti oficiálním výsledkům je možno zaslat na adresu: Miloš Novák, Brechtova 777, 149 00 Praha 11
Jury Bude zveřejněna vývěskou v centru.
Předpis Závodí se podle platných pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu PKS ČSOS a Prováděcích předpisů PKS ČSOS.
Upozornění Závodí se na vlastní nebezpečí.
Žádáme Vás o udržování pořádku na shromaždišti i v lese.
Zvlášť budou označeny pytle na plastový odpad.
Stavitel tratí Jaromír Buriánek R2
Hlavní rozhodčí Miloš Novák R3
Ředitel závodu Jaroslav Zuna R2
Správný směr přejí pořadatelé z OK Sparta Praha

ing Zdeněk Přeček 160407.2024