OK Sparta Praha

Enacon Cup

ROZPIS

závodu pražské a středočeské oblasti
neděle 2. 10. 2011

  • závod systému Ranking (koeficient 1,00) v kategoriích DH21L/K
  • 2. podzimní závod žebříčků pražské a středočeské oblasti (DH12, DH14, DH16, DH18)
  • závod Enacon ligy (DH12, DH14, DH16, DH18)
  • závod veteránského žebříčku (DH35L až DH75)
  • veřejný závod (D10, H10), liniový závod (D10L, H10L)
  • veřejný závod na náborových tratích

rozpis ke stažení: ve Wordu (doc 59k)  v PDF (pdf 65k) 

Datum Neděle 2. října 2011
Centrum Čísovice, areál restaurace „U Elišky“, 100 m od nádraží ČD
Loc: 49°51'31.299"N, 14°19'5.644"E
Pořadatel OK Sparta Praha (SCP)
Pořádající orgán Pražský svaz orientačních sportů
Klasifikace závodu závod jednotlivců na krátké trati v soutěžních kategoriích dle soutěžního řádu pražské oblasti
Vypsané kategorie D10, D12, D14, D16, D18, D21L, D21K, D35L, D35K, D45L, D45K, D55, D65, D75
H10, H12, H14, H16, H18, H21L, H21K, H35L, H35K, H45L, H45K, H55, H65, H75
D10L, H10L - fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu
HDR - trať pro děti s doprovodem rodičů
P - příchozí, jednoduchá trať pro začátečníky
T3, T5 - tréninkové tratě orientačně náročnější (číslo znamená přibližnou délku v km).

Nasazování závodníků do kategorií DH21 se řídí soutěžním řádem systému Ranking. Podkategorie H21L a D21L po 90 startujících, H21K a D21K bez omezení. Držitelé licence E, R a A (HD18) mohou startovat v podkategorii 21L i nad uvedený počet, je-li to technicky možné.

Průběh závodu Závod probíhá podle Soutěžního řádu soutěží pražské oblasti ČSOS. Bude použit elektronický systém ražení SPORTident (SI).
Pořadatelé
ředitel závodu Jaromír Buriánek, R2
hlavní rozhodčí Richard Khel, R2
stavba tratí Miloš Novák, R2
Přihlášky Do pondělí 26. září 2011 23:59:59 prostřednictvím internetového přihláškového systému Hanácké oblasti (www.obhana.cz/prihlasky.asp), vyjímečně v odůvodněných případech e-mailem na adresu: zdenek@precek.cz.

Přihláška e-mailem musí obsahovat: kategorii, registrační kód ČSOS, číslo průkazu SI, příjmení, jméno, licenci. Není-li číslo SI uvedeno v přihlášce a není-li ani v registrační databázi ČSOS, předpokládá se, že závodník čip nevlastní a požaduje jeho zapůjčení. Závodníci s neúplnými údaji nemusí být zařazeni do startovní listiny soutěžních kategorií. Přihláška zaslaná e-mailem je platná po obdržení "reply". Přihlášku za celý oddíl označte v e-mailu jako předmět: "Přihláška 'zkratka oddílu'" a posílejte výhradně v povinném formátu ČSOS (v textu e-mailu nebo jako přílohu TXT).

Dohlášky v den konání závodu pouze omezeně za zvýšený vklad a podle možností pořadatele.
Dohlášky kat. D10, H10, D10L, H10L, HDR, náborové a tréninkových tratí budou přijímány i na místě bez zvýšení vkladu.

Vklady
  řádný po 26.9.2011
HD10,HD10L,HDR,P 40,-Kč 40,-Kč
T3, T5 70,-Kč 70,-Kč
HD12, 14 a od HD65 40,-Kč 70,-Kč
Ostatní 90,-Kč 130,-Kč
Půjčovné čipu SI 20,- Kč *)
Změny ve startovní listině v rámci oddílu a kategorie 10 Kč podle možností pořadatele.
Vklad při podání protestu 200 Kč.
*) platí pro členy registrované v ČSOS, u ostatních bude ještě vybírána vratná záloha 700 Kč.

Vklady budou vybírány při prezentaci na základě přihlášky souhrnně za celý oddíl.

Vklady lze uhradit převodním příkazem na účet 189899792/0300, v.s. 88xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle adresáře ČSOS. Majitelem účtu je OK Sparta Praha. Příkaz musí být podán nejpozději do 28.9.2011. Doklad o zaplacení vezměte s sebou na prezentaci.

Vklad při protestech 200 Kč dle platných Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOS
Prezentace Restaurace „U Elišky“ v Čisovicích (100 m od nádraží ČD) od 8:30 do 10:00
Shromaždiště a centrum Areál restaurace
Občerstvení Pro všechny závodníky po doběhu v centru závodu.
Možnost dalšího občerstvení v restauraci (budou vařit).
Mapa Plazy jih, měřítko 1:10 000, ekvidistance 5 m, stav léto 2011. Mapa nebude vodovzdorně upravená, velikost A4, laserový tisk. Použitý mapový klíč: ISOM 2000.
Mapovali: Jaromír Buriánek, Petr Rejpal.
Terén Většinou mírně zvlněný, v S a SZ části kopec spadajíci směrem k železniční trati. Místy terénní detaily - rýhy, jámy a prohlubně. Středně hustá síť komunikací. Většinou dobře průběžný, místy hustníky a podrost.
Parkování
Osobní auta V obci na základě ohleduplnosti k místním občanům či na plochách podle pokynů pořadatele.
Autobusy parkoviště dle pokynů pořadatele.
Start 00 = 10:30 hod., intervalový
Vzdálenosti
Centrum - start do 1500 m, modrobílé fáborky
Cíl - centrum do 1500 m
Doprava Vlaky ČD z Hl. nádraží přes Braník (7:40, 9:01, 10:16), v Čisovicích 8:40, 10:01, 11:17.
Opencard platí až do stanice Praha - Zbraslav.
Poznámka Doplňující a upřesňující informace průběžně na adrese http://precek.cz/ob/scp/11pz.
Účastníci závodu závodí na vlastní nebezpečí.
V Praze,
dne 28. srpna 2011
Jaromír Buriánek v.r., ředitel závodu
Richard Khel v.r., hlavní rozhodčí
Rozpis byl schválen PSOS dne 30. srpna 2011

ing Zdeněk Přeček <111006.1240>