OK Sparta Praha

Enacon Cup

POKYNY

pro závodníky

  • závodu systému Ranking (koeficient 1,00) v kategoriích DH21L/K
  • 2. podzimního závodu žebříčků pražské a středočeské oblasti (DH12, DH14, DH16, DH18)
  • závodu Enacon ligy (DH12, DH14, DH16, DH18)
  • závodu veteránského žebříčku (DH35L až DH75)
  • veřejného závodu (D10, H10), liniového závodu (D10L, H10L)
  • veřejného závodu na náborových tratích

pokyny ke stažení: ve Wordu (doc 43k)  v PDF (pdf 92k) 

Pořádající orgán Pražský svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt OK Sparta Praha (SCP)
Datum Neděle 2. října 2011
Centrum Čísovice, areál restaurace „Dřevák U Elišky“, 100 m od nádraží ČD
Loc: 49°51'31.299"N, 14°19'5.644"E

Do restaurace je zákaz vstupu v botech s hřeby!! Mají dřevěnou podlahu...

Klasifikace závodu závod jednotlivců na krátké trati v soutěžních kategoriích dle soutěžního řádu pražské oblasti
Doprava Vlaky ČD z Hl. nádraží - odj. 7:40, 9:01, 10:16, příjezd Čisovice 8:40, 10:01, 11:17. Zpět z Čisovic 13:18, 15:36, 16:53. Opencard platí až do stanice Praha - Zbraslav.

Příjezdové cesty nebudou značeny. Doporučujeme jet po R4 směr Dobříš a odbočit na exitu 16 Řitka a dále směr Čisovice.

Vzhledem k omezeným možnostem parkování, doporučujeme použít vlak - shromaždiště je na dohled od nádraží.

Parkování V celé obci se buduje kanalizace a ze směru od Řitky i od Bratřínova je přenosná značka se zákazem vjezdu - resp. vjezd povolen jen dopravní obsluze. Po dohodě s paní starostkou tato značka o víkendu neplatí (stavební firma nepracuje, výkopy budou zasypané) a můžete tedy bez problémů (a beztrestně) projet až ke shromaždišti.

Při parkování prosím dodržujte pokyny pořadatelů a šetřete místem, abychom se všichni vešli!!! Hlavně prosím neparkujte na hlavní komunikaci, která prochází obcí - tam musí zůstat zachován obousměrný provoz. Buďte ohleduplní k místním obyvatelům (vjezdy k domům, předzahrádky) abychom zde mohli pořádat i v budoucnu, děkujeme.

Parkování osobních aut pouze na vyhrazených místech podle pokynů pořadatelů - parkoviště u nádraží, u fotbalového hřiště a postranní uličky.
Parkování autobusů - na asfaltové ploše u nádraží.

Vzdálenosti
Centrum - start 700 m, modrobílé fáborky
Cíl - centrum 900 m, červenobílé fáborky
Kategorie
soutěžní dle rozpisu
náborové DH 10, DH 10L, HDR, P
tréninkovéT3 a T5
Všechny kategorie přebíhají málo frekventovanou silnici, přesto ale dejte pozor!
Prezentace V centru závodu v době od 8:30 do 10:00 hod.
Prezentuje se vždy celý oddíl. Vklady, které nebyly uhrazeny bezhotovostně, budou vybírány při prezentaci na základě přihlášky souhrnně za celý oddíl.
Dohlášky a změny Dohlášky do soutěžních kategorií jen omezeně podle technických možností a za zvýšené startovné.
soutěžní dle rozpisu
startovné DH 10, DH 10L, HDR, P, T3, T5 40,-Kč
zvýšené startovné DH 12 až DH 14 70,-Kč
zvýšené startovné ostatní 130,-Kč
Změna jména v rámci oddílu a kategorie 10,-Kč
Ostatní změny jsou řešeny jako dohláška!
Protesty Písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu, popř. poštou na adresu OK Sparta Praha, k rukám Richarda Khela, Choceradská 3040, 141 00 Praha 4.
Popisy kontrol V centru závodu formou samoobsluhy.
Systém ražení SPORTident. pro všechny kategorie. Zápůjčka 20,- Kč + vratná záloha 700 Kč pro u ČSOS neregistrované závodníky. Při selhání elektroniky mechanické ražení do mapy. Povinné vyčítání čipů v centru závodu.
Mapa Plazy jih, měřítko 1:10 000, ekvidistance 5 m, stav léto 2011. Mapa nebude vodovzdorně upravená, velikost A4, laserový tisk. Použitý mapový klíč: ISOM 2000.
Mapovali: Jaromír Buriánek, Petr Rejpal.
Pokyny pro linii Fáborkovaná trať pro kategorie D10L, 10L - děti do 10 let. Za každou chybějící kontrolu se k výslednému času příčítá 5 minut. Barva fáborků oranžová.
Předpis Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu PSOS na rok 2011.
Start intervalový, 00 = 10:30, vzdálenost 700 m, modrobílé fáborky,

Kategorie HD10, HD10L, HDR, P a T mají libovolný startovní čas (start „z krabičky“), startovat mohou v rozmezí času 10 - 100. Na startu bude samostatný koridor, kde si startér zapíše vaše jméno a číslo SI čipu a následně vás pomocí startovací krabičky odstartuje.

Cíl Vzdálenost 900 m, časový limit 120 min., uzavření cíle v 15:00

Mapy nebudou v cíli odebírány, apelujeme na závodníky, aby závodili poctivě v rámci fair play, viz. bod 6.1 Pravidel OB.

Výsledky Budou vyvěšovány průběžně v centru závodu, dále na www.oksparta.cz/poradame.php nebo http://precek.cz/ob/scp/11pz/.

Vyhlášení proběhne co nejdříve.
Budou vyhlášeni tři nejlepší závodníci v kategoriích HD10, HD12 a HD14.
V kategorích HDR, D10L, H10L obdrží drobnou odměnu všichni účastníci závodu.

Jury Bude sestavena před zahájením závodu. Její složení bude vyvěšeno v centru.
První pomoc Drobná poranění v cíli, jinak nemocnice v Příbrami a v Praze.
Účastníci závodu závodí na vlastní nebezpečí.
WC 2 kadibudky Toi-Toi na shromaždišti a WC v hospodě. Na startu WC není.
Školka Školka a hlídání dětí v oploceném areálu restaurace (takže by nám neměl nikdo utéct).
Občerstvení Pro všechny závodníky po doběhu v cíli závodu - voda se šťávou. Na trati nebude.

Možnost dalšího občerstvení v restauraci - budou vařit: přislíben je guláš, smažák, klobása, minutky + pivo, kofola i sladkosti.
Studený sortiment v krámku u nádraží.

Stavba tratí Miloš Novák, R2
Hlavní rozhodčí Richard Khel, R2
Ředitel závodu Jaromír Buriánek, R2

ing Zdeněk Přeček <110930.1816>