OK Sparta Praha

Manufaktura Liga

ROZPIS

závodu pražské a středočeské oblasti:
neděle 14. 9. 2014

  • závod systému Ranking (koeficient 1,00 v kat. DH21-L,K)
  • 1. závod Manufaktura podzimního žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS (v kat. DH-10 až DH-18)
  • závod Manufaktura Ligy (v kat. DH-10 až DH-18)
  • závod veteránského žebříčku (v kat. DH35-, 45-, 55-, 65- a 75-)
  • veřejný závod na náborových tratích

rozpis ke stažení: ve Wordu (doc 70k)  v PDF (pdf 150k) 

Datum 14. září 2014
Místo Kozmice
Pořadatel OK Sparta Praha (SCP)
Pořádající orgán Pražský svaz orientačních sportů (PSOS)
Klasifikace závodu Závod jednotlivců na krátké trati v soutěžních kategoriích dle soutěžního řádu pražské oblasti.
Vypsané kategorie DH: -10, -12, -14, -16, -18, 21-L/K, 35-, 45-, 55-, 65-, 75
DH-10L - fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu
HDR - trať pro děti s doprovodem rodičů
P - příchozí, jednoduchá trať pro začátečníky
T3, T5 - tréninkové tratě orientačně náročnější (číslo znamená přibližnou délku v km).
Nasazování závodníků do kategorií DH 21 se řídí soutěžním řádem systému  Ranking. Podkategorie H21-L a D21-L po 90 startujících, H21-K a D21-K bez omezení. Držitelé licence E, R a A (HD 18-20) mohou startovat v podkategorii 21-L i nad uvedený počet, je-li to technicky možné.
Přihlášky Do neděle 7. září 2014 23:59 prostřednictvím systému ORIS, výjimečně e‑mailem na adresu: zdenek@precek.cz.
Přihláška e-mailem musí obsahovat: kategorii, registrační kód ČSOB, číslo průkazu SI, příjmení, jméno, licenci. Není-li číslo SI uvedeno v přihlášce a není-li ani v registrační databázi ČSOS, předpokládá se, že závodník čip nevlastní a požaduje jeho zapůjčení.
Závodníci s neúplnými údaji nemusí být zařazeni do startovní listiny soutěžních kategorií.
Přihláška zaslaná e-mailem je platná po obdržení "reply".
Přihlášku za celý oddíl označte v e-mailu jako předmět: "Přihláška 'zkratka oddílu'" a posílejte výhradně v povinném formátu ČSOB (v textu e-mailu nebo jako přílohu TXT).
Dohlášky v den konání závodu pouze omezeně za zvýšený vklad a podle možností pořadatele.
Dohlášky kat. DH-10L, HDR, náborové (P) a tréninkové tratě (T3, T5) budou přijímány i na místě bez zvýšení vkladu.
Systém ražení Při závodě bude použit systém ražení SPORTident (SI). Závodníci, kteří nedisponují vlastními SI čipy si je mohou vypůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč, záloha na půjčení pro neregistrované závodníky je 700 Kč. Požadavky na zapůjčení uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem.
Vklady
  řádný po 7.9.2014
DH-10L, HDR, P 50,-Kč 50,-Kč
T3, T5 70,-Kč 70,-Kč
DH-10 až DH-14, od DH65- 50,-Kč 70,-Kč
DH-16 až DH 55- 90,-Kč*) 130,-Kč
Půjčovné čipu SI 20,- Kč**)
*) platí pro členy registrované v ČSOS, ostatní 130 Kč
**) platí pro členy registrované v ČSOS, u ostatních bude navíc vybírána vratná záloha 700 Kč

Vklady lze uhradit převodním příkazem na účet 189899792/0300, v.s. 27xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle adresáře ČSOS. Majitelem účtu je OK Sparta Praha.
Příkaz musí být podán nejpozději do 10. 9.2014. Pokud v aktuálním výpisu z účtu nebude uveden záznam o provedeném převodu, bude vklad považován za neuhrazený a bude vyžadovaná úhrada na místě. Prezentace uzná doklad potvrzující korektní odeslání částky na účet pořadatele.
Vklady do 500 Kč možno uhradit v hotovosti na prezentaci. Budou vybírány na základě přihlášky za celý oddíl.
Změny ve startovní listině v rámci oddílu a kategorie 20 Kč podle možností pořadatele.

Protesty Vklad při podání protestu je 200 Kč.
Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit na adresu:
Jaroslav Zuna, Fetrovská 12, 160 00 Praha 6
Prezentace 8:30 - 10:00 v centru
Shromaždiště a centrum Motokrosový areál na JZ okraji Kozmic: 49°49'33.613"N, 14°47'22.890"E
Nekryté shromaždiště.
Bude k dispozici pojízdný stánek s občerstvením.
Parkoviště osobních aut Na louce vedle centra (do 200 m). Bude vybíráno parkovné.
Autobusy Na zpevněné ploše 450 m od centra. Žádáme oddíly, které přijedou autobusem, aby to předem oznámily mailem: khel@seznam.cz
Občerstvení Pro všechny závodníky po doběhu v cíli (voda / voda se šťávou).
Možnost dalšího občerstvení u kiosku v motokrosovém areálu .
Mapa Hartošice 2, ISOM2000, měřítko 1:10 000, ekvidistance 5 m.
Mapovali: P. Košárek - J a V část (2012), J. Buriánek - Z a S část (jaro 2014 a revize segmentu P.K. červen 2014).
Formát A4, laserový tisk, mapa nebude vodovzdorně upravená.
Terén Kopcovitý až mírně zvlněný, porostově rozmanitý, nová výsadba a oplocenky hlavně v Z části. Středně hustá síť komunikací. Průběžnost velmi rozmanitá, občas náletové hustníky. Místy bažinky.
Start 00 = 10:30 hod., intervalový
Shromaždiště - start 800m
Cíl - shromaždiště 400m
Doprava Nelze využít veřejnou dopravu
Poznámka Doplňující a upřesňující informace průběžně na adrese http://precek.cz/ob/scp/14oz
e-mail: jaromii@seznam.cz
Předpis Závodí se podle platných Pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu PSOS a Prováděcích předpisů PSOS.
Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
Základní první pomoc v centru závodů, další v nemocnici v Benešově.
Funkcionáři
ředitel závodu Jaromír Buriánek R2
hlavní rozhodčíJaroslav Zuna, R3
stavitel tratí Petr Bašus
Jaromír Buriánek, v.r., ředitel závodu
Jaroslav Zuna, v.r. hlavní rozhodčí
Rozpis byl schválen PSOS dne 31. 7. 2014

ing Zdeněk Přeček 140911.1801