OK Sparta Praha

Manufaktura Liga

POKYNY

závodu pražské a středočeské oblasti:
neděle 14. 9. 2014

  • závod systému Ranking (koeficient 1,00 v kat. DH21-L,K)
  • 1. závod Manufaktura podzimního žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS (v kat. DH-10 až DH-18)
  • závod Manufaktura Ligy (v kat. DH-10 až DH-18)
  • závod veteránského žebříčku (v kat. DH35-, 45-, 55-, 65- a 75-)
  • veřejný závod na náborových tratích

pokyny ke stažení: ve Wordu (doc 50k)  v PDF (pdf 130k) 

Pořádající orgán: Pražský svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt: OK Sparta Praha
Datum: neděle 14. 9. 2014
Centrum závodu: Motokrosový areál na JZ okraji obce Kozmice: 49°49'33.613"N, 14°47'22.890"E.
Klasifikace závodu: Závod jednotlivců na krátké trati v soutěžních kategoriích dle soutěžního řádu Pražské oblasti.
Shromaždiště: Pod širým nebem. Bude tam bufet s obvyklým sortimentem.
Prezentace: Vždy za celý oddíl od 8:30 do 10:00 v centru závodů.
Parkování: Parkování osobních aut na přilehlých plochách podle pokynů pořadatelů. Bude vybíráno parkovné 30 Kč za auto.
Vzdálenosti:
parkování - centrumdo 200 m
centrum - start700 m, trasa vede kolem cíle
centrum - cíl350 m
Start: Intervalový,  00 = 10:30.
Kategorie HDR a P mohou odstartovat podle pokynů startéra po příchodu na start mezi 10:30 a 12:30 (ve startovce nemají uveden čas). Na startu je pro tyto kategorie určen zvláštní koridor.
Cesta na start je značena modrobílými fáborky.
Popisy kontrol: Ve formě piktogramů k samoobslužném vyzvednutí v centru závodů.
Mapa: Hartošice 2, ISOM2000,
měřítko 1:10 000, ekvidistance 5 m, formát A4, laserový tisk.
Mapovali: P. Košárek - J a V část (2012), J. Buriánek - Z a S část (jaro 2014 a revize segmentu P.K. červen 2014).
Mapa nebude vodovzdorně upravená.
Zvláštní mapové značky:
zelené kolečko:výrazný strom
zelený křížek:vývrat
hnědý křížek:plošinka
černý křížek:umělý objekt
Terén: Kopcovitý až mírně zvlněný, porostově rozmanitý, nová výsadba a oplocenky hlavně v Z části. Středně hustá síť komunikací. Průběžnost velmi rozmanitá, občas náletové hustníky. Místy bažinky.
Cíl: Závod končí oražením cílové jednotky. Cílem musí projít všichni závodníci, kteří odstartovali, i ti, kdo z nějakého důvodu závod nedokončí.
Časový limit = 90 minut, uzavření cíle ve 14:30h.
Mapy v cíli nebudou odebírány. Apelujeme na závodníky, aby závodili poctivě v duchu fair play, viz. bod 6.1 Pravidel OB.
Systém ražení: Bude použit Sportident (SI).
Závodníci bez vlastního čipu si jej mohou zapůjčit za 20 Kč (u neregistrovaných v ČSOS bude ještě vybírána vratná záloha 700 Kč/čip).
Při selhání elektroniky při ražení kontroly nutno orazit mechanicky - kleštěmi do R políčka (v pořadí R1, R2, R3).
Žádáme závodníky aby si nechali vyčíst čip co nejdříve po doběhu do cíle, a to i v případě, že závod nedokončí.
Zakázané prostory: Před startem je zakázaným prostorem veškerý les na sever a na západ od Kozmic. V průběhu závodu jsou to nově osázené paseky, většina z nich je v mapě vyznačena fialovým šrafováním. Vyhýbejte se také plochám s výraznějším přirozeným zmlazením.
Pokyny pro linii (kategorie D10-L, H10-L a HDR) Postup terénem je libovolný - zkušenější nemusí jít celou trasu po fáborkách. V ideálním případě orazí všechny kontroly, které jsou zakresleny v mapě. Za každou chybějící se však k dosaženému času přičítá 10 minut. Barva linie je oranžová.
Občerstvení: V lese nebude, na shromaždišti bude voda a voda se šťávou. Dále tam bude mobilní bufet s obvyklým sortimentem (pivo, nealko, párek v rohlíku, halušky, grilované maso nebo klobásy).
Dětský koutek: Bude na shromaždišti
WC: Chemické WC pouze na shromaždišti. Prosíme, neznečišťujte les ani okolí, na start je to blízko!
Mytí: Až doma.
Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru, konečné budou v ORISu a na webu závodu (http://precek.cz/ob/scp/14oz).
Vyhlášení vítězů: Co nejdříve po skončení závodu, cca 14:30. Všichni z kategorií HDR a HD10L obdrží drobné sladkosti, a dále první 3 z kategorií DH10, DH12 a DH14.
Protesty: S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.
Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit na adresu:
Jaroslav Zuna, Fetrovská 12, 160 00 Praha 6
Jury: Bude zveřejněna vývěskou v centru.
Předpis: Závodí se podle platných pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu PSOS a Prováděcích předpisů PSOS.
Funkcionáři:
stavitel tratí Petr Bašus
hlavní rozhodčíJaroslav Zuna st., R3
ředitel závodu Jaromír Buriánek R2
Upozornění: Závodí se na vlastní nebezpečí.
Žádáme vás o udržování pořádku na shromaždišti i v lese. Zvlášť budou označeny pytle na plastový odpad.
Správný směr přejí pořadatelé z OK Sparta Praha.  

ing Zdeněk Přeček 140912.2040