OK Sparta Praha

SmartMaps Cup

ROZPIS

  • závod systému HSH Ranking (koeficient 1,00) v kat. DH21-L/K
  • 1. podzimní závod SmartMaps Cup žebříčků pražské a středočeské oblasti (DH-12, DH-14, DH-16, DH-18, DH21-L)
  • závod veteránského žebříčku DH 35-L až 75
  • veřejný závod (D-10, H-10), liniový závod (D-10L, H-10L)
  • veřejný závod na náborových tratích

rozpis ke stažení: ve Wordu (doc 85k)  v PDF (pdf 182k) 

Datum Sobota 2. října 2010
Centrum Březina u Rokycan, areál Lesního učiliště
Loc: 49°48'49.467"N, 13°36'18.858"E
Pořadatel OK Sparta Praha (SCP)
Pořádající orgán Pražský svaz orientačního běhu
Klasifikace závodu závod jednotlivců na klasické trati v soutěžních kategoriích dle soutěžního řádu pražské oblasti
Vypsané kategorie D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D21-L, D21-K, D35-L, D35-K, D45-L, D45-K, D55-, D65-, D75-
H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H21-L, H21-K, H35-L, H35-K, H45-L, H45-K, H55-, H65-, H75-
D-10L, H-10L - fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu
HDR - fáborkovaná trať pro děti s doprovodem rodičů
P - příchozí, jednoduchá trať pro začátečníky
T5, T9 - tréninkové tratě orientačně náročnější (číslo znamená přibližnou délku v km).

Nasazování závodníků do kategorií DH 21 se řídí soutěžním řádem systému Ranking. Podkategorie H21-L a D21-L po 90 startujících, H21-K a D21-K bez omezení. Držitelé licence E, R a A (HD 18) mohou startovat v podkategorii 21-L i nad uvedený počet, je-li to technicky možné.

Průběh závodu Závod probíhá podle Soutěžního řádu soutěží pražské oblasti ČSOS. Bude použit elektronický systém ražení SPORTident (SI).
Pořadatelé
ředitel závodu Richard Khel, R2
hlavní rozhodčí Ondřej Vrabec, R2
stavba tratí Miroslav Kovář, R2
Přihlášky Do pondělí 27. září 2010 23:59:59 prostřednictvím internetového přihláškového systému Hanácké oblasti (www.obhana.cz/prihlasky.asp), vyjímečně v odůvodněných případech e-mailem na adresu: zdenek@precek.cz.

Přihláška e-mailem musí obsahovat: kategorii, registrační kód ČSOS, číslo průkazu SI, příjmení, jméno, licenci. Není-li číslo SI uvedeno v přihlášce a není-li ani v registrační databázi ČSOS, předpokládá se, že závodník čip nevlastní a požaduje jeho zapůjčení. Závodníci s neúplnými údaji nemusí být zařazeni do startovní listiny soutěžních kategorií. Přihláška zaslaná e-mailem je platná po obdržení "reply". Přihlášku za celý oddíl označte v e-mailu jako předmět: "Přihláška 'zkratka oddílu'" a posílejte výhradně v povinném formátu ČSOS (v textu e-mailu nebo jako přílohu TXT).

Dohlášky v den konání závodu pouze omezeně za zvýšený vklad a podle možností pořadatele.
Dohlášky kat. D-10, H-10, D-10L, H-10L, HDR, náborové (P) a tréninkových tratí budou přijímány i na místě bez zvýšení vkladu.

Vklady
  řádný po 27.9.2010
HD10,HD10L,HDR,P 40,-Kč 40,-Kč
T5, T9 70,-Kč 70,-Kč
HD12, 14 a od HD65 40,-Kč 70,-Kč
Ostatní 90,-Kč *) 130,-Kč
Půjčovné čipu SI 20,- Kč **)
Změny ve startovní listině v rámci oddílu a kategorie 10 Kč podle možností pořadatele.
Vklad při podání protestu 200 Kč.
*) platí pro členy registrované v ČSOS, ostatní 110 Kč.
**) platí pro členy registrované v ČSOS, u ostatních bude ještě vybírána vratná záloha 700 Kč.

Vklady budou vybírány při prezentaci na základě přihlášky souhrnně za celý oddíl.

Vklady lze uhradit převodním příkazem na účet 189899792/0300, v.s. 88xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle adresáře ČSOS. Majitelem účtu je OK Sparta Praha. Příkaz musí být podán nejpozději do 28.9.2010. Doklad o zaplacení vezměte s sebou na prezentaci.

Vklad při protestech 200 Kč dle platných Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOS,
poštovní adresa hlavního rozhodčího: Ondřej Vrabec, Španielova 1309, 163 00  Praha 6
Prezentace Centrum závodu: budova Lesního učiliště v Březině od 8:30 do 10:00
Shromaždiště a centrum Vymezený prostor v areálu učiliště: jen omezená možnost ukrytí před nepřízní počasí.
Občerstvení Pro všechny závodníky po doběhu v centru závodu, pro některé kategorie i během závodu (voda / voda se šťávou).
Mapa měřítko 1:10 000, ekvidistance 5 m, stav květen 2006 + revize 8/2010. Mapa nebude vodovzdorně upravená, velikost max. A3 (bude upřesněno v pokynech), laserový tisk. Použitý mapový klíč: ISOM 2000.
Autoři mapy: Aleš Hejna, Vendula Hejnová, Martin Hejna, Josef Hejna, Milan Borovička, Jaromír Buriánek, Petr Rejpal.
Terén Kopcovitý, v severní části s vystupujícím kamenitým hřbetem s terénními detaily, kameny, srázky a kamennými poli. Středně hustá síť komunikací. Většinou dobře průběžný, místy hustníky a podrost.
Parkování
Osobní auta V obci na základě ohleduplnosti k místním občanům či na plochách podle pokynů pořadatele.
Autobusy parkoviště v areálu učiliště
Start 00 = 10:30 hod., intervalový
Vzdálenosti
Centrum - start Do 1000 m, bude upřesněno v pokynech, modrobílé fáborky
Cíl - centrum 0 m
Doprava Pouze vlastní, bohužel nelze využít veřejné dopravy.
Školka Děti s sebou! Po dobu závodu bude k dispozici školka.
Poznámka Doplňující a upřesňující informace průběžně na adrese http://precek.cz/ob/scp/10pz nebo na mailu khel(uzenáč)seznam.cz.
Účastníci závodu závodí na vlastní nebezpečí.
V Praze,
dne 17. srpna 2010
Richard Khel - ředitel závodu
Ondřej Vrabec - hlavní rozhodčí
Rozpis byl schválen PSOB dne 1. září 2010

ing Zdeněk Přeček <100916.2000>