OK Sparta Praha

SmartMaps Cup

POKYNY

pro závodníky

  • závod systému HSH Ranking (koeficient 1,00) v kat. DH21-L/K
  • 1. podzimní závod SmartMaps Cup žebříčků pražské a středočeské oblasti (DH-12, DH-14, DH-16, DH-18, DH21-L)
  • závod veteránského žebříčku DH 35-L až 75
  • veřejný závod (D-10, H-10), liniový závod (D-10L, H-10L)
  • veřejný závod na náborových tratích

pokyny ke stažení: ve Wordu (doc 91k)  v PDF (pdf 78k) 

Pořádající orgán Pražský svaz orientačního běhu
Pořádající subjekt OK Sparta Praha (SCP)
Datum 2.10.2010
Centrum závodu Březina u Rokycan, areál bývalého zámku
Loc: 49°48'48.215"N, 13°36'18.418"E
Doporučený příjezd od Prahy: z dálnice D5 odbočit na Exitu 50 (Mýto), dále po místních komunikacích přes Holoubkov, Svojkovice a Volduchy; bude značeno. Tato cesta není vhodná pro autobusy (zákaz vjezdu nákladním autům).
Shromaždiště Zámecký park - omezené možnosti ukrytí před nepřízní počasí. Dostatek prostoru pro postavení oddílových stanů.
Klasifikace závodu Závod jednotlivců na klasické trati v soutěžních kategoriích dle soutěžního řádu pražské oblasti
Parkování Parkování osobních aut na účelové komunikaci podle pokynů pořadatelů.
Zákaz vjezdu do areálu bývalého zámku.
Vzdálenosti
parkoviště - centrum 300 - 1000 m
centrum - start 900 m (bez převýšení), modrobílé fáborky
cíl - centrum 0 m
Kategorie
soutěžní dle rozpisu
náborové DH-10, DH-10L, HDR, P
tréninkové T5 a T9
Prezentace V centru závodu (budova bývalého zámku) v době od 8:30 do 10:00 hod.
Prezentuje se vždy celý oddíl. Vklady, které nebyly uhrazeny bezhotovostně, budou vybírány při prezentaci na základě přihlášky souhrnně za celý oddíl.
Dohlášky a změny Dohlášky do soutěžních kategorií jen omezeně podle technických možností pořadatele a za zvýšené startovné.
Dohlášky kat. DH-10, DH-10L, HDR, náborové a tréninkových tratí budou přijímány i na místě bez zvýšení vkladu.
  řádný zvýšený
HD10,HD10L,HDR,P 40,-Kč 40,-Kč
T5, T9 70,-Kč 70,-Kč
HD12, 14 a od HD65 40,-Kč 70,-Kč
Ostatní 90,-Kč *) 130,-Kč
Půjčovné čipu SI 20,- Kč **)
Změny ve startovní listině v rámci kategorie 10 Kč podle možností pořadatele.
Ostatní změny jsou řešeny jako dohláška!
*) platí pro členy registrované v ČSOS, ostatní 110 Kč.
**) platí pro členy registrované v ČSOS, u ostatních bude ještě vybírána vratná záloha 700 Kč.
Protesty 200 Kč dle platných Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOS, poštovní adresa hlavního rozhodčího:
Ondřej Vrabec, Španielova 1309, 163 00 Praha 6
Popisy kontrol V centru závodu formou samoobsluhy.
Systém ražení SPORTident pro všechny kategorie. Při selhání elektroniky mechanické ražení do mapy. Povinné vyčítání čipů v centru závodu. Prosíme o vyčtení hned po doběhu - urychlíte tím vyhlášení výsledků, děkujeme.
Mapa Radečské hradiště 2010, měřítko 1:10000, ekvidistance 5 m, stav květen 2006 + hrubá revize 9/2010.
Mapa nebude vodovzdorně upravená, formát A3, laserový tisk.
Použitý mapový klíč: ISOM 2000.
Autoři mapy: Aleš Hejna, Vendula Hejnová, Martin Hejna, Josef Hejna, Milan Borovička, Jaromír Buriánek, Petr Rejpal.
Zákaz vstupu do oplocenek (zn. 524 - vysoký plot) a na nově osázené paseky - zvýrazněno fialovým šrafováním - zn.709 - nepřístupná oblast.
Některé osázené paseky (na postupech) budou v terénu označeny páskou, skrz některé je umožněn přeběh vyznačeným koridorem / průchodem - čtěte pozorně mapu!
Zvláštní mapové značky:
zelené kolečko výrazný strom
zelený křížek vývrat
hnědý křížek plošinka
černý křížek altánek
V lese se poslední dobou intenzivně kácí, většina nových pasek a oplocenek je v mapě zakreslena, ale může se stát, že v posledním týdnu nějaké další přibyly... - prosím, mějte to na paměti.

Pokyny pro linii

fáborkovaná trať pro kategorie:
D10L, H10L - děti do 10 let
HDR - pro děti s doprovodem rodičů.
HDR mohou mít některé kontroly jiné než D10L a H10L, i když linie je stejná.
Za každou chybějící nebo nesprávnou kontrolu se k výslednému času přičítá 5 minut.
Barva linie oranžová.
Předpis Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu PSOB na rok 2010.
Start Intervalový, 00 = 10:30, vzdálenost 900 m (bez převýšení), modrobílé fáborky
Kategorie H-10L, D-10L, HDR, P, T5 a T9 mají libovolný startovní čas (start "z krabičky"), startovat mohou do času 100. Na startu bude samostatný koridor, kde si startér zapíše vaše jméno a číslo SI čipu a následně Vás pomocí startovací krabičky odstartuje.
Cíl Časový limit 150 min.
Mapy nebudou v cíli odebírány, apelujeme na závodníky, aby závodili poctivě v rámci fair play, viz bod 6.1 Pravidel OB.
Výsledky Budou vyvěšovány průběžně v centru závodu, dále na http://precek.cz/ob/scp/10pz.
Vyhlášení výsledků předpokládáme kolem 13:00 - průběžně upřesníme. Vyhlášeny budou pouze dětské a žákovské kategorie HDR, HD-10L, HD-10, HD-12 a HD-14.
Jury Bude sestavena před zahájením závodu. Její složení bude vyvěšeno v centru.
První pomoc Drobná poranění v cíli, jinak nemocnice v Rokycanech.
WC a mytí Splachovací WC v budově bývalého zámku - páni v přízemí, ženy v 1. patře. Cestou na start WC není - neznečišťujte, prosím, les! ... není to daleko, to vydržíte...
Mytí - studená voda v umývárně v budově.
Školka Po dobu závodu bude k dispozici školka s orientačním minizávodem.
Občerstvení v lese Pro delší kategorie 1 občerstvovací stanice na postupu mezi kontrolami. Pro všechny závodníky po doběhu v cíli závodu - voda se šťávou.
Občerstvení na shromaždišti Pořadatelský bufet s následujícím sortimentem: sladké pečivo, koláčky, káva, čaj, párek, toasty, pivo...
V obci bohužel není jiná možnost stravování.
Upozornění Třídění odpadu: Plastové odpadky (sešlápnuté PET lahve, kelímky...) prosím vyhazujte do žlutých pytlů, do černých vše ostatní. Děkujeme!
Účastníci závodu závodí na vlastní nebezpečí.
Stavba tratí Miroslav Kovář, R2
Hlavní rozhodčí Ondřej Vrabec, R2
Ředitel závodu Richard Khel, R3

ing Zdeněk Přeček <100929.1651>